Salgsvilkår

De følgende betingelser gjelder ved forbrukers kjøp av tjenester hos

Myrvold coaching AS (Myrvoldcoaching.com)

jensvollveien 32 / 8072 Bodø, Orgnr: 929220641 Heretter omtalt som Myrvold Coaching, vi eller oss.

Forbruker er den person som står oppgitt som kjøper i bestillingen og/eller sender inn sine opplysninger via vårt digitale kundeskjema. Forbruker omtales heretter som forbruker, kunden, deg eller du.

Sammen med forbrukers bestilling utgjør våre betingelser avtalegrunnlag for kjøpet. Les derfor nøye gjennom de følgende punktene, og ta gjerne kontakt via martin@myrvoldcoaching.com hvis du har spørsmål om betingelsene.

Betingelsene er utarbeidet på bakgrunn av Forbrukerombudets veileder og retningslinjer for salgsbetingelser, samt Forbrukerrådets veileder til opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og utenom faste forretningslokaler.

Kjøp av våre coaching-og pt tjenester

Fullførte bestillinger via vår nettbutikk er bindende hos begge parter.

Dersom du ønsker å angre kjøp av coachingtjenster er det viktig at dette gjøres snarest mulig og innen vi har påbegynt arbeidet med bestillingen. Kjøp av tjenester og digitalt innhold innenfor en tidsbegrenset periode reguleres av særegen angrerett. Sett deg godt inn i denne før du bestiller. Se avsnitt om angrerett. 

Krav til deg som kunde og vår rett til kansellering

For kjøp av våre tjenester setter vi krav til at du:

– ikke har målsetningene som er helsemessig uforsvarlige

– ikke har en pågående spiseforstyrrelse

– er over 18år (eller over 16år med samtykke fra foresatt)

– benytter kortbetaling dersom du er under 18 år

Vi forbeholder oss rett til å kansellere bestillingen din dersom:

– vi mener at du ikke oppfyller kravene ovenfor

– vi ikke kan legge til rette for eller har den kompetanse som kreves for å kunne hjelpe deg som har omfattende skader eller fysiske utfordringer

– vi ikke har kapasitet til å ta deg inn som kunde (i så tilfelle vil du få tilbud om å stå på venteliste)

Våre tjenester

Våre coachingtjenster består av skreddersøm av treningsprogrammer og kostholdsplaner samt oppfølging via mail eller app. Vi henviser til vår nettside for ytterlige informasjon om coachingforløpet.

Bestilling av coachingtjenstene medfører ingen bindende abonnement eller løpende utgifter.

Alle planer og infoskriv du mottar er ditt til eie. Har du fått dokumentene levert via personlig mobil-app kan de lastes ned fra din bruker via innlogging inne i app. Dersom du bestiller coaching med personlig mobil-app vil du ha tilgang til appens innhold og funksjoner så lenge du er under oppfølging. 

Betingelser og priser

Betaling gjennomføres etter at du valgt betalingsløsning, henholdsvis betalingskort, faktura eller delbetaling, fylt inn forespurt 

betalingsløsning i vår nettbutikk. For oversikt over behandling av betalingsinformasjon henviser til deres personvernsregler som du finner ved «checkout» i nettbutikken.

Totalprisen for bestillingen din fremgår tydelig i bestillingsløsningen. Dette vil også gjelde ved faktura, delbetaling og betaling via vipps. Alle priser er inkludert utgifter og kostnader forbundet med bestillingen.

Det tas forbehold om feilprising, hvilket vil medføre kansellering av kjøp.

Prisene kan være i forandring og vi tar forbehold om prisendringer som følge av kostnader relatert til produktutvikling. Eventuelle prisendringer vil ikke ha tilbakevirkende kraft og du vil forholde deg til den prisen som oppgis ved betalingstidspunkt. Dette vil også gjelde ved eventuelle kampanjer/tilbud.

Levering av våre tjenester og skreddersydde planer

Coachingtjenester:

Ved bestilling av coachingtjenster er normal leveringstid på skreddersydd plan 1-7 dager (regnet fra dato utfylt kundeskjema er mottatt). Levering skjer via epost eller app. Har du bestilt coachingpakke med app vil nedlastning og innloggingsinformasjon bli tilsendt på mail, når planen din er ferdig oppsatt.

Dersom vi ikke klarer å levere planen din innen 7 dager vil dette varsles over e-post, eller via meldingsfunksjon i app dersom du allerede er kunde og har en dialog med coachen din der.

Oppfølgingen starter i det du begynner å følge planen du har mottatt, men dersom annet ikke er avtalt med coachen din kan du ikke vente lengre enn 3 uker før du starter opp. Dersom det går mer enn 3 uker før du starter opp (uten annen avtale) frasier du deg retten til oppfølging. Info-filer, treningsprogram og kostholdsplan er likevel ditt til eie.) og laste dem ned før du mister tilgangen til appen (4 uker etter mottat plan om annet ikke er avtalt). Har du glemt å laste ned planene før du mistet app-tilgangen må du sende oss en mail snarest, slik at vi kan sende deg planene via mail.

Dersom du har glemt brukernavn eller passord til appen din ber vi deg ta kontakt med coachen din, så får du tilsendt innloggings-informasjon og nytt passord.

Ved sykdom eller skade vil du kunne fryse/utsette oppfølgingsperioden du allerede har betalt for i inntil 6 måneder, dersom ikke annen periode er avtalt med oss. 

Kundedata

All informasjon om deg som er innhentet via kundeskjema, app eller epost vil bli oppbevart i henhold til norsk lov, og vil ikke bli delt med en tredjepart under noen omstendigheter. Send oss en epost dersom du ønsker denne slettet i etterkant av kundeforløpet.

Som coacher og personlig trenere praktiserer vi taushetsplikt som er gjeldende i etterkant såvel som under kundeforholdet.

Ingen bilder, informasjon eller sitater fra deg vil ikke bli delt i form av markedsføringsmateriale med mindre du har gitt Myrvold Coaching tillatelse til det.

Angrerett

Forbrukerkjøp er regulert gjennom Forbrukerkjøpsloven, E-handelsloven ogAngrerettsloven

Salg av kosthold og treningsprogrammer defineres av Angrerettloven som fjernsalg. Online tjenestene vi tilbyr faller innunder punkt 5, side 10, i Forbrukerrådets veileder til opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg

. Her opplyses det at angreretten bortfaller når leveringen har startet med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke. Forbrukeren må erkjenne at angreretten går tapt når avtalen er inngått.

Ønsker du å angre kjøpet må det gjøres per e-post til martin@myrvoldcoaching.com snarest etter bestilling – før vi har påbegynt jobben med å utvikle planene dine. Jobben vil normalt sett påbegynnes innen 0-2 dager etter at utfylt kundeskjema er mottatt.

Kundens plikter

Alle informative dokumenter, kostholdsplaner og treningsprogrammer du mottar fra Myrvold coaching er personlige. De skal ikke under noen omstendighet deles eller tilgjengeliggjøres for andre, med mindre det er gitt tillatelse fra Myrvold Coaching. Dette gjelder også for deling av bilder/ skjermbilder av planer og dokumenter, eller ved utlevering av innloggingsinformasjon til app . Planer og dokumenter skal heller ikke tilgjengeliggjøres for andre personlige trenere eller coachingaktører ved noen omstendigheter. 

Force Majeur

Er Myrvold coaching forhindret fra å levere en tjeneste eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, innskrenking i tilførsel av drivkraft, er myrvold coaching Coaching fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle tjenestens tilhørende kjøpesum.

Tvisteløsning

Er du uenig med oss og vi sammen ikke kommer fram til en felles løsning, anbefaler vi at du kontakter Forbrukerrådet.no og/eller Forbrukerombudet.no og tar saken videre. De vil ta kontakt med oss for en redegjørelse, før de foreslår en løsning.

Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter mekling i Forbrukerrådet, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.