Personvernerklæring og salgsvilkår

Vi tar personvern på alvor

1. Generelle bestemmelser

1.1 Denne politikken,  som omhandler vår behandling av personopplysninger, heretter kalt  ”Persondatapolitikken”, beskriver hvordan MYRVOLD COACHING samler inn og  behandler opplysninger om deg.

1.2 Denne persondatapolitikken gjelder kun for privatkunder.

1.3 Persondatapolitikken brukes også overfor bedriftskunder i det omfang vi i den forbindelse behandler personopplysninger.

1.4 Denne persondatapolitikken gjelder for alle personopplysninger du  gir til oss eller som vi samler inn via vår hjemmeside,  ksolutions.no, heretter kalt ”hjemmesiden”.

1.5 MYRVOLD COACHING er dataansvarlig for de personopplysninger vi samler  inn om deg. All henvendelse til oss skal skje gjennom de supplerende  kontaktopplysninger under punkt 8.

2. Innsamling av personopplysninger

2.1 Hvilke personopplysninger samler vi inn?

2.1.1 Når du besøker vår hjemmeside, innsamler vi automatisk  opplysninger om deg, som for eksempel hvilken nettleser du bruker,  hvilke søkeord du bruker på hjemmesiden, hvilke varer du klikker på,  IP-adresse og informasjoner om din pc.

2.1.2 Når du kjøper et produkt på vår hjemmeside, registrerer vi  utover dette følgende personopplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse,  telefonnummer, IP-adresse og opplysninger om hvilke produkter du kjøper  og eventuelt returnerer.

2.2 Hvilke formål tjener personopplysningene?

2.2.1 Personopplysningene under punkt 2.1.1 benytter vi til å  forbedre kjøpsopplevelsen og hjemmesiden, til å optimere konvertering og  til å foreta målrettet markedsføring.

2.2.2 Personopplysningene under punkt 2.1.2 benytter vi så vi kan  levere de produktene du har kjøpt, for å kunne oppfylle våre  reklamasjonsforpliktelser og for å oppfylle våre  bokføringsforpliktelser.

2.3 Hva er grunnlaget for behandlingen?

2.3.1 Innsamlingen av personopplysningene som er nevnt i punkt 2.1.1,  er nødvendig for at vi kan forbedre hjemmesiden og for at vi kan tilby  deg relevante tilbud.

2.3.2 Innsamlingen av personopplysningene som er nevnt i punkt 2.1.2,  er nødvendig for at vi kan oppfylle kjøpskontrakten med deg.  IP-adresser samler vi inn for å forhindre svindel.

2.4 Hvor lagres dine personopplysninger?

2.4.1 Personopplysninger lagres på våre sikre servere. Noen  personopplysninger videresendes til tredjemann. Noen av disse tredjemenn  er databehandlere, som oppbevarer og behandler personopplysninger på  MYRVOLD COACHING’ vegne i henhold til denne datapolitikken og i henhold til de  avtaler som er inngått med respektive databehandlere. Alle persondata  oppbevares og behandles i henhold til den gjeldende lovgivning om  beskyttelse av persondata.

2.5 Hvordan innsamles dine personopplysninger?

2.5.1 Personopplysninger innsamles primært ved opprettelse av kundekonti og gjennomførelse av kjøp.

2.5.2 Personopplysninger samles også inn på hjemmesiden, blant annet  ved hjelp av cookies (informasjonskapsler), se punkt 7 i denne  persondatapolitikken.

2.5.3 MYRVOLD COACHING mottar ikke personopplysninger om deg fra andre  virksomheter i andre tilfeller enn ved dataoverføring på din  oppfordring.

3. Bruk av databehandlere og dataansvarlige

3.1  Vi benytter os av eksterne virksomheter til blant andet å assistere den  tekniske drift av hjemmesiden i tillegg til utførelse av målrettet  markedsføring, herunder retargeting, bedømmelse av kjøpsprosessen og  forbedringer av hjemmesiden. Noen av disse eksterne virksomhetene er  selv ansvarlige for de data som blir sendt videre til dem. Grunnlaget  for denne videresendelse er en interesseavveining av henholdsvis MYRVOLD COACHING’ interesser og kundens interesser, hvilket hjelper til med å  forhindre at persondata ikke benyttes til usaklige eller  uhensiktsmessige formål. I tillegg til dette har MYRVOLD COACHING inngått  avtaler om videresendelse av data til eksterne virksomheter med det  formålet å oppfylle kjøpskontrakten. Et eksempel på dette kan være  PostNord.

3.2 Andre av de eksterne virksomhetene er databehandlere underlagt  våre instrukser. De behandler data på vegne av oss og MYRVOLD COACHINGer  derfor ansvarlig for at de ikke benytter data de mottar til andet enn å  oppfylle den avtalen som er inngått med oss. Alle våre databehandlere  har inngått skriftlige avtaler med oss, hvor det er fastsatt  retningslinjer for hva de må og ikke må benytte de overførte data til.

3.3 En av virksomhetene som behandler våre data, er Google Analytics  v/Google Inc, som er etablert i USA, og de nødvendige garantier for  overførsel av opplysninger til USA er sikret gjennom databehandlerens  sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi av sertifiseringen  finnes her.

Facebook Inc. er også lokalisert i USA, og en kopi av deres sertifisering kan finnes her.

3.4 Med henblikk på å forbedre kjøpsprosessen, benyttes den opplyste  e-mailadresse til utsendelse av en separat e-mail med en oppfordring til  å anmelde MYRVOLD COACHING kjøps- og leveringsytelse.

4. Dine rettigheter

4.1 Vi ønsker i størst mulig  omfang å skape åpenhet omkring vår behandling av dine  personopplysninger, og i den forbindelse skal vi som dataansvarlig  opplyse deg om dine rettigheter.

Du kan nå vårt GDPR senter her.

4.2 Dokumentasjon

4.2.1 Som et ledd i vår innsats for å heve det generelle  datasikkerhetsnivå, krever vi dokumentasjon før vi behandler en  henvendelse der du gjør bruk av de rettighetene som er nevnt i punkt 4.3  til 4.9.

4.2.2 Ved henvendelse til MYRVOLD COACHING med ønske om å slette dine  personopplysninger, vil du skulle gjennom en identifikasjonsprosess før  personopplysningene slettes. Dette innebærer at det vil bli sendt deg en  pdf-fil, som du underskriver personlig og deretter returnerer enten i  fysisk form eller som et skannet dokument.

Det skannede dokument sendes til post@estetiskhudklinikk.no. Alternativt kan det fysiske dokument sendes til følgende adresse:

MYRVOLD COACHING

MARTIN MYRVOLD

Jensvollveien 32

8072 BODØ

e-post: martin@myrvoldcoaching.com

4.2.3 Omhandler henvendelsen de andre rettighetene som nevnes  nedenfor, vil det være tilstrekkelig om det sendes en anmodning fra den  registrerte e-mailadresse. Henvendelsen bør sendes på e-mail til  martin@myrvoldcoaching.com. Hvis den e-mailadressen som opprinnelig var  registrert ikke lenger er i behold, henvises det til  dokumentasjonskravet i pkt. 4.2.2.

4.3 Innsynsretten

4.3.1 Du er til enhver tid berettiget til å få vite hvilke  personopplysninger vi har registrert om deg, formålet med behandlingen  og hvilke databehandlere vi benytter i forbindelse med behandlingen.

4.3.2 Denne retten kan utøves ved å generere en automatisk rapport.  Dette gjøres ved å kontakte KSOLUTIONS AS, som vil sende deg en mail med  dine personlige opplysninger.

4.4 Retten til utbedring

4.4.1 Du har rett til å få feilaktige personopplysninger om deg selv  rettet av oss. Hvis du blir oppmerksom på at det er feil i opplysningene  vi har registrert om deg, oppfordres du til at rette en skriftlig  henvendelse til oss så opplysningene kan bli korrigert.

4.4.2 Opplysninger vi har samlet inn i forbindelse med din  opprettelse av en kundekonto, har du selv mulighet til å korrigere via  innlogging til din kundekonto under punktet ”Logg inn”.

4.4.3 Vedrørende dokumentasjon henvises det til punkt 4.2.

4.5 Retten til sletting

4.5.1 I enkelte tilfeller har du rett til at få dine  personopplysninger slettet av os. I det omfang dine opplysninger er  nødvendige, for eksempel for å kunne overholde våre  bokføringsforpliktelser, er vi ikke forpliktede til å slette dine  personopplysninger. Det samme gjelder, hvis opplysningene skal brukes  til å gjøre et juridisk krav gjeldende eller forsvare imot et.

4.5.2 Vedrørende dokumentasjon henvises det til punkt 4.2.

4.5.3 Vedrørende automatisk sletting se punkt 5.

4.6 Retten til å begrense behandling av personopplysninger til oppbevaring

4.6.1 I visse tilfeller har du rett til at få begrenset behandlingen  av dine personopplysninger til kun å bestå av oppbevaring av data,  eksempelvis hvis du mener at de opplysningene vi behandler om deg ikke  er korrekte.

4.7 Retten til dataoverførbarhet

4.7.1 De personopplysninger vi samler inn om deg i forbindelse med at  du kjøper et produkt av oss, har du rett til å få utlevert i et  strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format og har rett til å  overføre disse opplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7.2 Vedrørende dokumentasjon henvises det til punkt 4.2.

4.8 Retten til innsigelse

4.8.1 Du kan til enhver tid gjøre innsigelse mot vår behandling av de  personopplysninger vi samler inn for å forbedre funksjoner på  hjemmesiden og oppbyggingen av denne, hvis du har særlige grunner til  dette.

4.8.2 Dersom vi ikke kan påvise lovlige grunner til å fortsette  behandlingen, er vi ikke lenger berettigede til å behandle dine  personopplysninger.

4.8.3 Vedrørende dokumentasjon henvises det til punkt 4.2.

4.9 Retten til å tilbakekalle samtykke

4.9.1 Du har til enhver tid rett til å tilbakekalle ditt samtykke i forbindelse med din påmelding til vårt nyhetsbrev.

4.9.2 Vedrørende dokumentasjon henvises det til punkt 4.2.

4.10 Retten til å klage

4.10.1 Du har til enhver tid rett til å klage til Datatilsynet,  Tollbugata 3, 0152 Oslo over vår behandling av dine personopplysninger.

5. Sletting av personopplysninger

5.1  Personopplysninger som vi registrerer om deg via vår hjemmeside,  oppbevares i utgangspunktet i 5 år, såfremt det ikke er aktivitet på  kontoen. Ved aktivitet menes, at der bliver foretatt et kjøp, endret  opplysninger eller det har blitt logget ind. Kundekonti blir derfor kun  slettet hvis kontoen har vært inaktiv i 5 år.

5.2 Alle fakturaer oppbevares i 5 år fra utgangen av regnskapsåret i  overensstemmelse med bokføringsloven. Efter 5 år anonymiseres alle  fakturaer.

5.3 Alle kjøpsopplysninger slettes automatisk efter 5 år.

5.4 Opplysninger som vi har samlet inn i forbindelse med at du har  gitt ditt samtykke til at vi må sende deg nyhetsbrev, slettes, hvis du  tilbakekaller dit samtykke, jf. punkt 4.8.

6. Datasikkerhet

6.1 Vi har implementert egnede  tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger imot at  personopplysninger utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøres, mistes,  endres eller forringes og imot at de kommer i uvedkommendes kjennskap  eller misbrukes.

6.2 I forbindelse med implementeringen av de organisatoriske  sikkerhetsforanstaltninger har vi fastsatt retningslinjer for hvilke  medarbeidere som har adgang til dine data, slik at kun de medarbeidere  som nødvendigvis må ha tilgang dine data, har adgang til disse.

7. Cookies (Informasjonskapsler)

7.1 MYRVOLD COACHING  benytter første- og tredjeparts informasjonskapsler (cookies) på  hjemmesiden MYRVOLDCOACHING.COM for å forbedre brukeropplevelsen og  til personalisering av innhold og annonser. Denne informasjonen deles  med tredjepart, eksempelvis Google og Facebook, og cookies anvendes til  anonym sporing på tvers av hjemmesider. Ved å bruke vårt nettsted,  godkjenner du bruken av cookies.

7.2 En cookie (informasjonskapsel) er et lite datprograml som gir  mulighet for å lagre opplysninger eller få adgang til allerede lagrede  opplysninger på din pc fra den hjemmeside du besøker. Cookies brukes av  langt de fleste hjemmesider i dag. Cookies er med til å sikre, at  hjemmesidens funksjoner fungerer som de skal, og de brukes til å  gjenkjenne din pc ved tilbakevendende besøk. Det lagres ikke nogen  personlige informasjoner i våre cookies, og de kan ikke spre virus eller  andre skadelige programmer.

7.3 Nedenfor finnes en liste over de cookies som MYRVOLD COACHING bruker for å forbedre brukeropplevelsen:

First or Third Party Filter

Navn på informasjonskapsler Informasjonskapsel type Første- eller tredje part Kan bli blokkert Økt eller vedvarende Utløpstid Hensikt

7.4 Hvis du ikke ønsker å tillate cookies, kan du på hjemmesiden  Nettvett.no, finne en guide til hvordan dette kan gjøres. Bemerk at  framgangsmåten er forskjellig, alt etter hvilken nettleser du benytter.

8. Kontaktopplysninger

8.1 MYRVOLD COACHING er dataansvarlig for de persondata som samles inn via hjemmesiden.

8.2 Hvis du har spørsmål eller bemerkninger til denne Persondatapolitikken, kan du kontakte:

MYRVOLD COACHING

MARTIN MYRVOLD

Bindestreken 1

8030 BODØ

e-post: martin@myrvoldcoaching.com

Tlf.nr.: +47 468 22 135

E-mail: MARTIN@MYRVOLDCOACHING.COM

9. Endringer i persondatapolitikken

9.1 Vi er til  enhver tid berettiget til å gjøre endringer i denne  persondatapolitikken. Det vil alltid fremgå øverst på siden når  persondatapolitikken er oppdatert.

9.2 Hvis du ikke kan akseptere endringene i politikken, kan du ikke fortsette å bruke hjemmesiden.

10. Versjoner

10.1 Dette er versjon 1 av MYRVOLD COACHING’ persondatapolitikk datert 20. SEPTEMBER 2021.

Salgsvilkår

Betingelser

Kjøp av online coaching

De følgende betingelser gjelder ved forbrukers kjøp av tjenester hos
Myrvold coaching AS (Myrvoldcoaching.com)
Orgnr: 929220641
Heretter omtalt som Myrvold Coaching, vi eller oss.

Forbruker er den person som står oppgitt som kjøper i bestillingen og/eller sender inn sine opplysninger via vårt digitale kundeskjema. Forbruker omtales heretter som forbruker, kunden, deg eller du.

Sammen med forbrukers bestilling utgjør våre betingelser avtalegrunnlag for kjøpet. Les derfor nøye gjennom de følgende punktene, og ta gjerne kontakt via martin@myrvoldcoaching.com hvis du har spørsmål om betingelsene.

Betingelsene er utarbeidet på bakgrunn av Forbrukerombudets nettisde og retningslinjer for salgsbetingelser, samt Forbrukerrådets veileder til opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og utenom faste forretningslokaler.

Kjøp av våre coaching- og PT-tjenester

Fullførte bestillinger via vår nettbutikk er bindende hos begge parter.

Dersom du ønsker å angre kjøp av coachingtjenster er det viktig at dette gjøres snarest mulig og innen vi har påbegynt arbeidet med bestillingen. Kjøp av tjenester og digitalt innhold innenfor en tidsbegrenset periode reguleres av særegen angrerett. Sett deg godt inn i denne før du bestiller. Se avsnitt om angrerett.

Krav til deg som kunde og vår rett til kansellering

For kjøp av våre tjenester setter vi krav til at du:
– ikke har målsetningene som er helsemessig uforsvarlige
– ikke har en pågående spiseforstyrrelse
– er over 18år (eller over 16år med samtykke fra foresatt)
– benytter kortbetaling dersom du er under 18 år

Vi forbeholder oss rett til å kansellere bestillingen din dersom:
– vi mener at du ikke oppfyller kravene ovenfor
– vi ikke kan legge til rette for eller har den kompetanse som kreves for å kunne hjelpe deg som har omfattende skader eller fysiske utfordringer
– vi ikke har kapasitet til å ta deg inn som kunde (i så tilfelle vil du få tilbud om å stå på venteliste)

Våre tjenester

Våre coachingtjenster består av skreddersydde treningsprogrammer og kostholdsplaner samt oppfølging via app, melding, telefon-samtaler. Vi henviser til vår nettside for ytterlige informasjon om coachingforløpet.

Bestilling av coachingtjenestene medfører ingen bindende abonnement eller løpende utgifter.

Alle planer og infoskriv du mottar er myrvoldcoaching sitt eie, og du har derfor ikke lov å dele dette med noen andre en deg selv.

Dersom du bestiller coaching med personlig mobil-app vil du ha tilgang til appens innhold og funksjoner så lenge du er under oppfølging.

Betingelser og priser

Betaling gjennomføres etter at du valgt betalingsløsning, henholdsvis betalingskort, faktura eller delbetaling, fylt inn forespurt

Totalprisen for bestillingen din fremgår tydelig i kommunikasjon før oppstart. Dette vil også gjelde ved faktura eller delbetaling via SVEA.

Det tas forbehold om feilprising, hvilket vil medføre kansellering av kjøp.

Prisene kan være i forandring og vi tar forbehold om prisendringer som følge av kostnader relatert til produktutvikling. Eventuelle prisendringer vil ikke ha tilbakevirkende kraft og du vil forholde deg til den prisen som oppgis ved betalingstidspunkt. Dette vil også gjelde ved eventuelle kampanjer/tilbud.

Ved kjøp av tjenesten setter vi krav til at du:

1.    Ikke har en målsetning som er helsemessig uforsvarlig

2.    Ikke har en pågående spiseforstyrrelse (dette gjelder ikke om du allerede får hjelp fra en profesjonell og har blitt anbefalt for videre for hjelp med dette)

3.    Du må være over 18 år (eller over 16 år med samtykke fra foresatte) for å benytte deg av denne tjenesten

4.    Er innforstått med at du hver onsdag og søndag skal sende rapport. Blir ikke dette fulgt vil coach purre på deg 5 ganger. Skjer dette gjentatte ganger vil Coach slutte å purre på deg. Du er pliktig til å si ifra om du ikke har mulighet til å sende rapport ved avtalt tidspunkt.

5.    Du har et ansvar om å holde coach oppdatert om hvordan det går, gi tilbakemeldinger om det er noe du ikke forstår, ikke er fornøyd med eller om det er noe du trenger hjelp til.

6.    Alle dokumenter, planer og programmer fra Myrvold Coaching er personlige og skal ikke under noen omstendigheter deles med andre.

Levering av våre tjenester og skreddersydde planer

Coachingtjenester:
Ved bestilling av coachingtjenster er normal leveringstid på skreddersydd plan 1-7 dager (regnet fra dato utfylt kundeskjema er mottatt). Levering skjer via epost eller app. Har du bestilt coachingpakke med app vil nedlastning og innloggingsinformasjon bli tilsendt på mail, når planen din er ferdig oppsatt.

Dersom vi ikke klarer å levere planen din innen 7 dager vil dette varsles over e-post, eller via meldingsfunksjon i app dersom du allerede er kunde og har en dialog med coachen din der.

Oppfølgingen starter i det du begynner å følge planen du har mottatt, men dersom annet ikke er avtalt med coachen din kan du ikke vente lengre enn 3 uker før du starter opp. Dersom det går mer enn 3 uker før du starter opp (uten annen avtale) frasier du deg retten til oppfølging. Info-filer, treningsprogram og kostholdsplan er likevel ditt til eie.) og laste dem ned før du mister tilgangen til appen (4 uker etter mottat plan om annet ikke er avtalt). Har du glemt å laste ned planene før du mistet app-tilgangen må du sende oss en mail snarest, slik at vi kan sende deg planene via mail.

Dersom du har glemt brukernavn eller passord til appen din ber vi deg ta kontakt med coachen din, så får du tilsendt innloggings-informasjon og nytt passord.

Ved sykdom eller skade vil du kunne fryse/utsette oppfølgingsperioden du allerede har betalt for i inntil 6 måneder, dersom ikke annen periode er avtalt med oss.

Kundedata

All informasjon om deg som er innhentet via kundeskjema, app eller epost vil bli oppbevart i henhold til norsk lov, og vil ikke bli delt med en tredjepart under noen omstendigheter. Send oss en epost dersom du ønsker denne slettet i etterkant av kundeforløpet.

Som coacher og personlig trenere praktiserer vi taushetsplikt som er gjeldende i etterkant såvel som under kundeforholdet.

Ingen bilder, informasjon eller sitater fra deg vil ikke bli delt i form av markedsføringsmateriale med mindre du har gitt myrvold  Coaching tillatelse til det.

Angrerett

Ønsker du å angre kjøpet må det gjøres per e-post til martin@myrvoldcoaching.com snarest etter bestilling – før vi har påbegynt jobben med å utvikle planene dine. Jobben vil normalt sett påbegynnes innen 0-2 dager etter at utfylt kundeskjema er mottatt.

Kundens plikter

Alle informative dokumenter, kostholdsplaner og treningsprogrammer du mottar fra Myrvold coaching er personlige. De skal ikke under noen omstendighet deles eller tilgjengeliggjøres for andre, med mindre det er gitt tillatelse fra Myrvold Coaching. Dette gjelder også for deling av bilder/ skjermbilder av planer og dokumenter, eller ved utlevering av innloggingsinformasjon til app . Planer og dokumenter skal heller ikke tilgjengeliggjøres for andre personlige trenere eller coachingaktører ved noen omstendigheter.

Force Majeur

Er Myrvold coaching forhindret fra å levere en tjeneste eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, innskrenking i tilførsel av drivkraft, er Myrvold Coaching fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle tjenestens tilhørende kjøpesum.

Tvisteløsning

Er du uenig med oss og vi sammen ikke kommer fram til en felles løsning, anbefaler vi at du kontakter Forbrukerrådet.no og/eller Forbrukerombudet.no og tar saken videre. De vil ta kontakt med oss for en redegjørelse, før de foreslår en løsning.

Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter mekling i Forbrukerrådet, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

8. Kontaktopplysninger

8.1 MYRVOLD COACHING er dataansvarlig for de persondata som samles inn via hjemmesiden.

8.2 Hvis du har spørsmål  kan du kontakte:

MYRVOLD COACHING

MARTIN MYRVOLD

Norge

E-post: martin@myrvoldcoaching.com

Tlf.nr.: +47 468 22 135

E-mail: MARTIN@MYRVOLDCOACHING.COM