Personvernerklæring

Vi tar personvern på alvor

1. Generelle bestemmelser

1.1 Denne politikken,  som omhandler vår behandling av personopplysninger, heretter kalt  ”Persondatapolitikken”, beskriver hvordan MYRVOLD COACHING samler inn og  behandler opplysninger om deg.

1.2 Denne persondatapolitikken gjelder kun for privatkunder.

1.3 Persondatapolitikken brukes også overfor bedriftskunder i det omfang vi i den forbindelse behandler personopplysninger.

1.4 Denne persondatapolitikken gjelder for alle personopplysninger du  gir til oss eller som vi samler inn via vår hjemmeside,  ksolutions.no, heretter kalt ”hjemmesiden”.

1.5 MYRVOLD COACHING er dataansvarlig for de personopplysninger vi samler  inn om deg. All henvendelse til oss skal skje gjennom de supplerende  kontaktopplysninger under punkt 8.

2. Innsamling av personopplysninger

2.1 Hvilke personopplysninger samler vi inn?

2.1.1 Når du besøker vår hjemmeside, innsamler vi automatisk  opplysninger om deg, som for eksempel hvilken nettleser du bruker,  hvilke søkeord du bruker på hjemmesiden, hvilke varer du klikker på,  IP-adresse og informasjoner om din pc.

2.1.2 Når du kjøper et produkt på vår hjemmeside, registrerer vi  utover dette følgende personopplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse,  telefonnummer, IP-adresse og opplysninger om hvilke produkter du kjøper  og eventuelt returnerer.

2.2 Hvilke formål tjener personopplysningene?

2.2.1 Personopplysningene under punkt 2.1.1 benytter vi til å  forbedre kjøpsopplevelsen og hjemmesiden, til å optimere konvertering og  til å foreta målrettet markedsføring.

2.2.2 Personopplysningene under punkt 2.1.2 benytter vi så vi kan  levere de produktene du har kjøpt, for å kunne oppfylle våre  reklamasjonsforpliktelser og for å oppfylle våre  bokføringsforpliktelser.

2.3 Hva er grunnlaget for behandlingen?

2.3.1 Innsamlingen av personopplysningene som er nevnt i punkt 2.1.1,  er nødvendig for at vi kan forbedre hjemmesiden og for at vi kan tilby  deg relevante tilbud.

2.3.2 Innsamlingen av personopplysningene som er nevnt i punkt 2.1.2,  er nødvendig for at vi kan oppfylle kjøpskontrakten med deg.  IP-adresser samler vi inn for å forhindre svindel.

2.4 Hvor lagres dine personopplysninger?

2.4.1 Personopplysninger lagres på våre sikre servere. Noen  personopplysninger videresendes til tredjemann. Noen av disse tredjemenn  er databehandlere, som oppbevarer og behandler personopplysninger på  MYRVOLD COACHING’ vegne i henhold til denne datapolitikken og i henhold til de  avtaler som er inngått med respektive databehandlere. Alle persondata  oppbevares og behandles i henhold til den gjeldende lovgivning om  beskyttelse av persondata.

2.5 Hvordan innsamles dine personopplysninger?

2.5.1 Personopplysninger innsamles primært ved opprettelse av kundekonti og gjennomførelse av kjøp.

2.5.2 Personopplysninger samles også inn på hjemmesiden, blant annet  ved hjelp av cookies (informasjonskapsler), se punkt 7 i denne  persondatapolitikken.

2.5.3 MYRVOLD COACHING mottar ikke personopplysninger om deg fra andre  virksomheter i andre tilfeller enn ved dataoverføring på din  oppfordring.

3. Bruk av databehandlere og dataansvarlige

3.1  Vi benytter os av eksterne virksomheter til blant andet å assistere den  tekniske drift av hjemmesiden i tillegg til utførelse av målrettet  markedsføring, herunder retargeting, bedømmelse av kjøpsprosessen og  forbedringer av hjemmesiden. Noen av disse eksterne virksomhetene er  selv ansvarlige for de data som blir sendt videre til dem. Grunnlaget  for denne videresendelse er en interesseavveining av henholdsvis MYRVOLD COACHING’ interesser og kundens interesser, hvilket hjelper til med å  forhindre at persondata ikke benyttes til usaklige eller  uhensiktsmessige formål. I tillegg til dette har MYRVOLD COACHING inngått  avtaler om videresendelse av data til eksterne virksomheter med det  formålet å oppfylle kjøpskontrakten. Et eksempel på dette kan være  PostNord.

3.2 Andre av de eksterne virksomhetene er databehandlere underlagt  våre instrukser. De behandler data på vegne av oss og MYRVOLD COACHINGer  derfor ansvarlig for at de ikke benytter data de mottar til andet enn å  oppfylle den avtalen som er inngått med oss. Alle våre databehandlere  har inngått skriftlige avtaler med oss, hvor det er fastsatt  retningslinjer for hva de må og ikke må benytte de overførte data til.

3.3 En av virksomhetene som behandler våre data, er Google Analytics  v/Google Inc, som er etablert i USA, og de nødvendige garantier for  overførsel av opplysninger til USA er sikret gjennom databehandlerens  sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi av sertifiseringen  finnes her.

Facebook Inc. er også lokalisert i USA, og en kopi av deres sertifisering kan finnes her.

3.4 Med henblikk på å forbedre kjøpsprosessen, benyttes den opplyste  e-mailadresse til utsendelse av en separat e-mail med en oppfordring til  å anmelde MYRVOLD COACHING kjøps- og leveringsytelse.

4. Dine rettigheter

4.1 Vi ønsker i størst mulig  omfang å skape åpenhet omkring vår behandling av dine  personopplysninger, og i den forbindelse skal vi som dataansvarlig  opplyse deg om dine rettigheter.

Du kan nå vårt GDPR senter her.

4.2 Dokumentasjon

4.2.1 Som et ledd i vår innsats for å heve det generelle  datasikkerhetsnivå, krever vi dokumentasjon før vi behandler en  henvendelse der du gjør bruk av de rettighetene som er nevnt i punkt 4.3  til 4.9.

4.2.2 Ved henvendelse til MYRVOLD COACHING med ønske om å slette dine  personopplysninger, vil du skulle gjennom en identifikasjonsprosess før  personopplysningene slettes. Dette innebærer at det vil bli sendt deg en  pdf-fil, som du underskriver personlig og deretter returnerer enten i  fysisk form eller som et skannet dokument.

Det skannede dokument sendes til post@estetiskhudklinikk.no. Alternativt kan det fysiske dokument sendes til følgende adresse:

MYRVOLD COACHING

MARTIN MYRVOLD

Jensvollveien 32

8072 BODØ

e-post: martin@myrvoldcoaching.com

4.2.3 Omhandler henvendelsen de andre rettighetene som nevnes  nedenfor, vil det være tilstrekkelig om det sendes en anmodning fra den  registrerte e-mailadresse. Henvendelsen bør sendes på e-mail til  martin@myrvoldcoaching.com. Hvis den e-mailadressen som opprinnelig var  registrert ikke lenger er i behold, henvises det til  dokumentasjonskravet i pkt. 4.2.2.

4.3 Innsynsretten

4.3.1 Du er til enhver tid berettiget til å få vite hvilke  personopplysninger vi har registrert om deg, formålet med behandlingen  og hvilke databehandlere vi benytter i forbindelse med behandlingen.

4.3.2 Denne retten kan utøves ved å generere en automatisk rapport.  Dette gjøres ved å kontakte KSOLUTIONS AS, som vil sende deg en mail med  dine personlige opplysninger.

4.4 Retten til utbedring

4.4.1 Du har rett til å få feilaktige personopplysninger om deg selv  rettet av oss. Hvis du blir oppmerksom på at det er feil i opplysningene  vi har registrert om deg, oppfordres du til at rette en skriftlig  henvendelse til oss så opplysningene kan bli korrigert.

4.4.2 Opplysninger vi har samlet inn i forbindelse med din  opprettelse av en kundekonto, har du selv mulighet til å korrigere via  innlogging til din kundekonto under punktet ”Logg inn”.

4.4.3 Vedrørende dokumentasjon henvises det til punkt 4.2.

4.5 Retten til sletting

4.5.1 I enkelte tilfeller har du rett til at få dine  personopplysninger slettet av os. I det omfang dine opplysninger er  nødvendige, for eksempel for å kunne overholde våre  bokføringsforpliktelser, er vi ikke forpliktede til å slette dine  personopplysninger. Det samme gjelder, hvis opplysningene skal brukes  til å gjøre et juridisk krav gjeldende eller forsvare imot et.

4.5.2 Vedrørende dokumentasjon henvises det til punkt 4.2.

4.5.3 Vedrørende automatisk sletting se punkt 5.

4.6 Retten til å begrense behandling av personopplysninger til oppbevaring

4.6.1 I visse tilfeller har du rett til at få begrenset behandlingen  av dine personopplysninger til kun å bestå av oppbevaring av data,  eksempelvis hvis du mener at de opplysningene vi behandler om deg ikke  er korrekte.

4.7 Retten til dataoverførbarhet

4.7.1 De personopplysninger vi samler inn om deg i forbindelse med at  du kjøper et produkt av oss, har du rett til å få utlevert i et  strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format og har rett til å  overføre disse opplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7.2 Vedrørende dokumentasjon henvises det til punkt 4.2.

4.8 Retten til innsigelse

4.8.1 Du kan til enhver tid gjøre innsigelse mot vår behandling av de  personopplysninger vi samler inn for å forbedre funksjoner på  hjemmesiden og oppbyggingen av denne, hvis du har særlige grunner til  dette.

4.8.2 Dersom vi ikke kan påvise lovlige grunner til å fortsette  behandlingen, er vi ikke lenger berettigede til å behandle dine  personopplysninger.

4.8.3 Vedrørende dokumentasjon henvises det til punkt 4.2.

4.9 Retten til å tilbakekalle samtykke

4.9.1 Du har til enhver tid rett til å tilbakekalle ditt samtykke i forbindelse med din påmelding til vårt nyhetsbrev.

4.9.2 Vedrørende dokumentasjon henvises det til punkt 4.2.

4.10 Retten til å klage

4.10.1 Du har til enhver tid rett til å klage til Datatilsynet,  Tollbugata 3, 0152 Oslo over vår behandling av dine personopplysninger.

5. Sletting av personopplysninger

5.1  Personopplysninger som vi registrerer om deg via vår hjemmeside,  oppbevares i utgangspunktet i 5 år, såfremt det ikke er aktivitet på  kontoen. Ved aktivitet menes, at der bliver foretatt et kjøp, endret  opplysninger eller det har blitt logget ind. Kundekonti blir derfor kun  slettet hvis kontoen har vært inaktiv i 5 år.

5.2 Alle fakturaer oppbevares i 5 år fra utgangen av regnskapsåret i  overensstemmelse med bokføringsloven. Efter 5 år anonymiseres alle  fakturaer.

5.3 Alle kjøpsopplysninger slettes automatisk efter 5 år.

5.4 Opplysninger som vi har samlet inn i forbindelse med at du har  gitt ditt samtykke til at vi må sende deg nyhetsbrev, slettes, hvis du  tilbakekaller dit samtykke, jf. punkt 4.8.

6. Datasikkerhet

6.1 Vi har implementert egnede  tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger imot at  personopplysninger utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøres, mistes,  endres eller forringes og imot at de kommer i uvedkommendes kjennskap  eller misbrukes.

6.2 I forbindelse med implementeringen av de organisatoriske  sikkerhetsforanstaltninger har vi fastsatt retningslinjer for hvilke  medarbeidere som har adgang til dine data, slik at kun de medarbeidere  som nødvendigvis må ha tilgang dine data, har adgang til disse.

7. Cookies (Informasjonskapsler)

7.1 MYRVOLD COACHING  benytter første- og tredjeparts informasjonskapsler (cookies) på  hjemmesiden MYRVOLDCOACHING.COM for å forbedre brukeropplevelsen og  til personalisering av innhold og annonser. Denne informasjonen deles  med tredjepart, eksempelvis Google og Facebook, og cookies anvendes til  anonym sporing på tvers av hjemmesider. Ved å bruke vårt nettsted,  godkjenner du bruken av cookies.

7.2 En cookie (informasjonskapsel) er et lite datprograml som gir  mulighet for å lagre opplysninger eller få adgang til allerede lagrede  opplysninger på din pc fra den hjemmeside du besøker. Cookies brukes av  langt de fleste hjemmesider i dag. Cookies er med til å sikre, at  hjemmesidens funksjoner fungerer som de skal, og de brukes til å  gjenkjenne din pc ved tilbakevendende besøk. Det lagres ikke nogen  personlige informasjoner i våre cookies, og de kan ikke spre virus eller  andre skadelige programmer.

7.3 Nedenfor finnes en liste over de cookies som MYRVOLD COACHING bruker for å forbedre brukeropplevelsen:

First or Third Party Filter

Navn på informasjonskapsler Informasjonskapsel type Første- eller tredje part Kan bli blokkert Økt eller vedvarende Utløpstid Hensikt

7.4 Hvis du ikke ønsker å tillate cookies, kan du på hjemmesiden  Nettvett.no, finne en guide til hvordan dette kan gjøres. Bemerk at  framgangsmåten er forskjellig, alt etter hvilken nettleser du benytter.

8. Kontaktopplysninger

8.1 MYRVOLD COACHING er dataansvarlig for de persondata som samles inn via hjemmesiden.

8.2 Hvis du har spørsmål eller bemerkninger til denne Persondatapolitikken, kan du kontakte:

MYRVOLD COACHING

MARTIN MYRVOLD

Bindestreken 1

8030 BODØ

e-post: martin@myrvoldcoaching.com

Tlf.nr.: +47 468 22 135

E-mail: MARTIN@MYRVOLDCOACHING.COM

9. Endringer i persondatapolitikken

9.1 Vi er til  enhver tid berettiget til å gjøre endringer i denne  persondatapolitikken. Det vil alltid fremgå øverst på siden når  persondatapolitikken er oppdatert.

9.2 Hvis du ikke kan akseptere endringene i politikken, kan du ikke fortsette å bruke hjemmesiden.

10. Versjoner

10.1 Dette er versjon 1 av MYRVOLD COACHING’ persondatapolitikk datert 20. SEPTEMBER 2021.